Disclaimer

Door deze website te raadplegen en op eender welke manier ermee te interageren, verklaart u zich automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Contactgegevens

Architectenbureau Ilse Verlé bv
Denderkaai 48/8
9400 Ninove
België
0495 20 93 95
Ondernemingsnummer: 0836 173 751

Intellectuele eigendommen

De op deze website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijgt u hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website, contact opnemen ter correctie ervan is wel altijd mogelijk.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.

Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgische recht is van toepassing.

Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Dendermonde.

Toegang

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. De organisatie waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.

Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

  • Architectenbureau Ilse Verlé bv is ingeschreven op het Tabel van de Orde van Architecten van de Provincie Oost-Vlaanderen, Tramstraat 59 te 9052 Zwijnaarde.
  • Wij zijn bijgevolg onderworpen aan de deontologische code van de Orde van Architecten. Deze is beschikbaar op haar website www.architect.be.
  • Een polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid is afgesloten bij AR-CO cvba verzekeringsmaatschappij met adres te 1060 Brussel, Tasson-Snelstraat 22, tel. 02/538.66.33.; erkend door NBB en FSMA onder nr. 0330, KBO nr. 0406 067 338. De geografische dekking van de verzekering omvat de BENELUX en is naar andere EU-landen op verzoek uitbreidbaar.
  • De architectenovereenkomst zal de gevallen bevatten waarin die overeenkomst beëindigd kan worden.